Prawa Autorskie

Tekst jednolity ustawy prawa autorskie i prawa pokrewne (ostatnia aktualizacja: 15.09.2016) z dnia 4 lutego 1994 r. na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Ustawa prawa autorskie i prawa pokrewne składa się z 15 głównych rozdziałów (17 oddziałów) i zawiera 129 artykułów. Dyskusje, komentarze i opinie na forum.

reklama