Prawa Autorskie

Serwis prezentuje polskie prawa autorskie 2016. Zgodnie z ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności przez jego twórcę. Utwór nie musi przy tym być skończony. Prawa autorskie w 17 kategoriach:

 1. Przedmiot prawa autorskiego
 2. Podmiot prawa autorskiego
 3. Treść prawa autorskiego
 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych
 5. Przejście autorskich praw majątkowych
 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych
 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych
 8. Ochrona autorskich praw osobistych
 9. Ochrona autorskich praw majątkowych
 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
 11. Prawa pokrewne
 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
 13. Komisja Prawa Autorskiego
 14. Kontrola produkcji nośników optycznych
 15. Fundusz Promocji Twórczości
 16. Odpowiedzialność karna
 17. Przepisy przejściowe i końcowe